Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliği

EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK   Ekranlı araçlarla çalışmalarda alınacak asgari iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine ilişkin usul ve esaslarla yapılması gereken işleri içeren yönetmelik aşağıdadır; Resmi Gazete ; 16.04.2013/28620 Güncelleme: 11.05.2018 / 07.01.2019 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar …

Kimyasal Tulumlar Nasıl Seçilmelidir?

Tek kullanımlık tulum, tybek tulum ya da kimyasal tulum dediğimiz bu ürünlerin, Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlar ve Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkkında Yönetmelik’te belirtilen standartlara uygun olması zorunludur. Mevcut şartlarda yapılan araştırmalar gösteriyor ki, bugüne kadar YERLİ ÜRETİM tam anlamıyla bu …

İnşaatlarda Kimyasallarla Çalışma

Kimyasalların Özellikleri ve Maruziyet Kaynakları Kimyasallar, sayılarının çokluğu ve yaygın kullanımları nedeniyle inşaatlardaki en büyük tehlikelerden biri olarak görülmektedir. Çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilmektedirler. Bu nedenle, kimyasallarla yapılacak işleri organize ederken başlangıç noktası kullanmakta olduğunuz veya kullanacağınız kimyasal maddeye ait İSG bilgisidir. Bu bilgi malzeme …

Yüksekte Çalışma Standartları

Yüksekte Çalışma Düşüldüğünde yaralanma riski olan her nokta yüksektir.  Kişinin bulunduğu referans seviyesinin üzerinde, sağlık ve güvenlik açısından tehlike oluşturabilecek durumda yapılan çalışma yüksekte çalışmadır. Ülkeden ülkeye farklılık gösteren yükseklik kavramı Avrupa’da 1,8 m, Amerika’da 1,2 m olarak belirlenmiştir. Hangi Yükseklikten Sonra KKD Zorunludur? Her ne sebeple …

İş Hukuku ve Kapsama Alanı

İş Hukuku Nedir? İş hukuku, işçiler ve işverenler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dalıdır. Toplum hayatında, konusu insan faaliyeti olan pek çok ilişkiden söz edilmek imkanı varsa da; İş hukuku yalnız hizmet akdinden doğan ve tabi hizmet yükümlülüğü içindeki insan ilişkilerini konu alır. Kısaca, söz …

İhbar Tazminatı Hangi Hallerde Ödenir?

İhbar Tazminatı Hangi Hallerde Ödenir? 4857 sayılı İş Kanunu madde 17 gereği iş sözleşmesini fesih etmek isteyen taraf; feshi yazılı olarak ve çalışma süresinin gerektirdiği bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa iletmekle yükümlüdür. İş sözleşmeleri; İşi altı aydan az sürmüş işçi için, bildirimin diğer tarafa …

Risk Değerlendirme Hakkında Kısa Kısa…

Hangi işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmalıdır? 31/12/2012 tarihi itibariyle çalışan sayısı ve tehlike sınıfı farkı gözetmeksizin kamu da dâhil tüm işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılır. Risk değerlendirmesi kimler tarafından yapılır? Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi; a) İşveren veya işveren vekili. b) …

Risk Değerlendirmesi Yapılmamış Vinç Kazası

Risk değerlendirmesi, risklerin büyüklüklerini hesaplama ve riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme işlemidir. Burada maalesef böyle bir uygulama göremiyoruz.  RİSK DEĞERLENDİRMESİ İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlü olduğu kanunda belirtilmektedir. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır: Risk değerlendirmesinde; …

İSG Mevzuatına Uygunsuzlukta Uygulanacak Para Cezaları – 2019

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülüğünü yerine getirmediği durumlarda uygulanacak para cezaları, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun “İdari para cezaları ve uygulanması” başlıklı 26 ncı maddesinde belirtilmiştir. Yeniden değerleme oranı göz önünde bulundurularak çalışan sayısına göre her yıl uygulanacak ceza miktarları ÇSGB’nin sitesinden …

Tehlike Sınıfınızı Öğrenin!

TEHLİKE SINIFIMI NASIL ÖĞRENİRİM? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9. maddesine dayanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak çıkarılan “ İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği”nin; Birinci maddesine göre; 20.6.2012 tarihli ve …