Kategori: KKD

İş Eldivenleri Nasıl Seçilmelidir?

Mevzuattaki KKD koşullarını anlamaları ve kendi işgüçleri için en güvenli seçimi desteklemelerine yardımcı olma konusunda 15 iş güvenliği uzmanının bulunduğu NEDEN İŞ GÜVENLİĞİ ekibi olarak Avrupa standartlarını da göz önüne …

Kimyasal Tulumlar Nasıl Seçilmelidir?

Tek kullanımlık tulum, tybek tulum ya da kimyasal tulum dediğimiz bu ürünlerin, Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlar ve Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkkında Yönetmelik’te belirtilen standartlara uygun …

İş Ayakkabılarında Genel Standartlar

KKD Tanımı Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu maksada uygun olarak tasarımı yapılmış tüm …

Kulak Koruyucuların Seçimi ve Nitelikleri

Gürültü maruziyetinden kaynaklanan risklerden kaçınılamıyorsa veya başka yöntemlerle önlenemiyorsa, çalışanlara kulak koruyucusu temin edilmelidir. Eğer günlük gürültü maruziyeti (8 saate normalize edilmiş) en düşük maruziyet eylem değerini aşan bir iş …

Kişisel Koruyucu Donanım Ne Zaman Kullanılmalıdır?

Kişisel koruyucu donanım, risklerin, toplu korunmayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu veya çalışma yöntemleriyle önlenemediği, risklerin yeterli düzeyde azaltılamadığı durumlarda kullanılmalıdır. Kişisel koruyucu donanım, iş kazası ya da meslek …