Kategori: İSG Yayınlarım

Kadın Çalışanlarla İlgili Bilmemiz Gerekenler

KADIN ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ DERLEDİĞİMİZ SORU CEVAP ŞEKLİNDE HAZIRLANAN KISA KISA BİLGİLER   Kadın işçiler madenlerde çalıştırılabilir mi? Kadın işçiler maden ocakları, kablo döşemesi, kanalizasyon, tünel inşaatı gibi yer altında …

Çalışma Hayatı İle İlgili Bilmemiz Gerekenler

ÇALIŞMA HAYATIMIZ İLE İLGİLİ DERLEDİĞİMİZ SORU CEVAP ŞEKLİNDE HAZIRLANAN KISA KISA BİLGİLER   İşverenin işçiyi geçici olarak bir başka işverenin yanında görevlendirmesi mümkün müdür? İşverenin, devir sırasında yazılı rızasını almak …

İnşaatlarda Kimyasallarla Çalışma

Kimyasalların Özellikleri ve Maruziyet Kaynakları Kimyasallar, sayılarının çokluğu ve yaygın kullanımları nedeniyle inşaatlardaki en büyük tehlikelerden biri olarak görülmektedir. Çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilmektedirler. Bu nedenle, kimyasallarla yapılacak işleri organize …

Yüksekte Çalışma Standartları

Yüksekte Çalışma Düşüldüğünde yaralanma riski olan her nokta yüksektir.  Kişinin bulunduğu referans seviyesinin üzerinde, sağlık ve güvenlik açısından tehlike oluşturabilecek durumda yapılan çalışma yüksekte çalışmadır. Ülkeden ülkeye farklılık gösteren yükseklik kavramı Avrupa’da …

İş Hukuku ve Kapsama Alanı

İş Hukuku Nedir? İş hukuku, işçiler ve işverenler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dalıdır. Toplum hayatında, konusu insan faaliyeti olan pek çok ilişkiden söz edilmek imkanı varsa da; İş …

İhbar Tazminatı Hangi Hallerde Ödenir?

İhbar Tazminatı Hangi Hallerde Ödenir? 4857 sayılı İş Kanunu madde 17 gereği iş sözleşmesini fesih etmek isteyen taraf; feshi yazılı olarak ve çalışma süresinin gerektirdiği bildirim süresine bağlı kalarak diğer …

Risk Değerlendirme Hakkında Kısa Kısa…

Hangi işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmalıdır? 31/12/2012 tarihi itibariyle çalışan sayısı ve tehlike sınıfı farkı gözetmeksizin kamu da dâhil tüm işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılır. Risk değerlendirmesi kimler tarafından yapılır? Risk değerlendirmesi, …

Tehlike Sınıfınızı Öğrenin!

TEHLİKE SINIFIMI NASIL ÖĞRENİRİM? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9. maddesine dayanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak çıkarılan “ …