Ay: Nisan 2019

İhbar Tazminatı Hangi Hallerde Ödenir?

İhbar Tazminatı Hangi Hallerde Ödenir? 4857 sayılı İş Kanunu madde 17 gereği iş sözleşmesini fesih etmek isteyen taraf; feshi yazılı olarak ve çalışma süresinin gerektirdiği bildirim süresine bağlı kalarak diğer …

Risk Değerlendirme Hakkında Kısa Kısa…

Hangi işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmalıdır? 31/12/2012 tarihi itibariyle çalışan sayısı ve tehlike sınıfı farkı gözetmeksizin kamu da dâhil tüm işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılır. Risk değerlendirmesi kimler tarafından yapılır? Risk değerlendirmesi, …

Risk Değerlendirmesi Yapılmamış Vinç Kazası

Risk değerlendirmesi, risklerin büyüklüklerini hesaplama ve riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme işlemidir. Burada maalesef böyle bir uygulama göremiyoruz.  RİSK DEĞERLENDİRMESİ İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi …